Архив за етикет: морунаж

Видове сладководни риби – втора част

Сладководни риби

Костур е известен като Perca fluviatilis, с латинското наречие и е наричана също Меше. Той е риба от костурови. Обитава водите на Европа и Азия. На големина достига 40 см дължина и 2 кг. тежест. Много разпространен е в България по езера, блата, язовири и бавни реки. Хищна риба е и се храни с мекотели и дребни рибки. Той е от представителите за отглеждане за спортен риболов. Тялото на костура е късо, високо и сплескано. За младите костури е типична гърбица. Има дебела кожа и здраво захванати люспи. По гърба има разположени две перки с бодлички, оранжеви и големи очи и сравнително голяма уста заета от дребни зъби.

Морунаш е риба, която в последните години се среща все по-често, както сред природни, така и в изкуствени водоеми. На вид е сходна със скобар. Морунашът е от семейство шаранови риби, по състава си е сходна с платика. Характерно за морунаша е кил зад гръбната перка, долен кил без люспи, извити люспи и лека вдлъбнатина между главата и тялото. Морунаша има кръгла форма на устата в отворено положение. На големина достига 40 см дължина и тежи 2 кг. Най-често се ловят морунаши до половин килограм. Живее на пасажи с еднакви размери, а в тях по-едрите риби нямат място. Цвета на гърба е тъмносив, синкав или масленозелен. От страни е в сребристи цветове.

Платика има високо и много сплеснато тяло. Цвета и се определя от средата на живот. На големина достига 45 см и 3 кг. Платиката обитава бавни води, а у нас и р. Дунав, р. Камчия и езерото на Шабла. Водите, в които се среща са с температури от 17-20 градуса. Менюто й е разнообразно и се състои от насекоми, червеи, ларви, безгръбначни и водорасли.