Архив за етикет: пъстърва

Видове сладководни риби – трета част

Сладководни риби

Речен кефал известна още с латинското наименование Leuciscus cephalus, познат е сред рибарите и като клен. Той е типичен представител на семейство Шаранови и представител на рода Речни кефали. Обитава бавни и средно бързи води, като се подвизава в долните и средни течения от реки, канали и язовири. В реки в България е често срещана риба и обект на спортен риболов. Характерно за него е сплесканото в страни тяло с вретеновидна форма, а за младите индивиди то е издължено и се променя с възрастта. Кефала притежава едри люспи, които са в синьо-зеленикав, кафеникаво-зелен, тъмнозелен, по гърба е тъмносив или черен, а страните са зеленикаво-сребристи понякога жълто-златисти страни. Има бял корем и червени или оранжеви перки. На големина при добри условия достига 80 см и може да тежи до 6-7 кг. Често се улавят речни кефали с дължина в порядъка на 30-40 см и до 0,5-1,5 кг. Има широко чело и удебелени устни. Всеядна риба е и има отлично зрение. Храни се основно със скакалецът, плодове, рибки, жаби, попово прасе, пчели и оси.

Речна пъстърва, обитава планински реки и потоци в Западна Европа, Средиземно море, Мала Азия и Балканския полуостров. Другото наименование, с което е известна, особено у нас е Балканска пъстърва. Обича студените води, а у нас се среща във всички планински райони. Прехранва се с живи организми, сред които малки рибки, насекоми, дребни пъстърви, дори хайвера на себеподобните. Отглежда се много и заради способността и да се движи непрестанно, борбения и упорит дух, а това я прави изключително ценна за спортен риболов. От две годишна възраст достига размножителен стадии, но понякога се наблюдава в 3-та или 4-та година. Хайвера хвърля, съобразно условията на живот, като предварително се подготвя за този момент. След изплюването му и пазене около месец, рибата умира. Тази риба расте и се развива по-бавно от други водни обитатели и себеподобни.