Архив за етикет: риби

Видове сладководни риби – трета част

Сладководни риби

Речен кефал известна още с латинското наименование Leuciscus cephalus, познат е сред рибарите и като клен. Той е типичен представител на семейство Шаранови и представител на рода Речни кефали. Обитава бавни и средно бързи води, като се подвизава в долните и средни течения от реки, канали и язовири. В реки в България е често срещана риба и обект на спортен риболов. Характерно за него е сплесканото в страни тяло с вретеновидна форма, а за младите индивиди то е издължено и се променя с възрастта. Кефала притежава едри люспи, които са в синьо-зеленикав, кафеникаво-зелен, тъмнозелен, по гърба е тъмносив или черен, а страните са зеленикаво-сребристи понякога жълто-златисти страни. Има бял корем и червени или оранжеви перки. На големина при добри условия достига 80 см и може да тежи до 6-7 кг. Често се улавят речни кефали с дължина в порядъка на 30-40 см и до 0,5-1,5 кг. Има широко чело и удебелени устни. Всеядна риба е и има отлично зрение. Храни се основно със скакалецът, плодове, рибки, жаби, попово прасе, пчели и оси.

Речна пъстърва, обитава планински реки и потоци в Западна Европа, Средиземно море, Мала Азия и Балканския полуостров. Другото наименование, с което е известна, особено у нас е Балканска пъстърва. Обича студените води, а у нас се среща във всички планински райони. Прехранва се с живи организми, сред които малки рибки, насекоми, дребни пъстърви, дори хайвера на себеподобните. Отглежда се много и заради способността и да се движи непрестанно, борбения и упорит дух, а това я прави изключително ценна за спортен риболов. От две годишна възраст достига размножителен стадии, но понякога се наблюдава в 3-та или 4-та година. Хайвера хвърля, съобразно условията на живот, като предварително се подготвя за този момент. След изплюването му и пазене около месец, рибата умира. Тази риба расте и се развива по-бавно от други водни обитатели и себеподобни.

Видове сладководни риби – първа част

Сладководни риби

Към видовете сладководни риби познати отнася се отнасят десетки от тях. Ние ще се срем по-конкретно само на няколко от тях и тях ще разгледаме в три части. Основни характеристики за всеки вид риба и места на обитаване.

За риба Сивен с латинско наречие Salvelinus fontinalis е известно, че обитава водите на Северна Америка и Канада. Тя е представител на спортния риболов. Има специфична окраска, червени петна и тъмен на цвят гръб, покрит с точки от светли цветове. На размери достигат между 25-30 см. Живее в чисти и студени, реки, богати на кислород.

Дъговата пъстърва, известна още като Oncorhynchus mykiss е студенолюбива риба. Обитава водите на Северна Америка и главно Калифорния. На големина достига 30 до 76 см и тежи от 4 до 18 кг. Устата и е заоблена, по гърба е с маслен цвят и сребрист корем и страни. По тялото е обагрена от малки черни точки. Наречието й идва от широката червено-розова ивица, минаваща през главата до опашката. Окраската й се определя и от местообитанието. Живее при температури между 10 до 24 градуса C.

Каракуда, с латинско име Carassius е от семейство шаранови. Известни са два вида каракуди: Сребриста и Златиста каракуда. Живее в застоялите и не много бързи води, което не я прави зависима от наличието на свеж кислород. Има по-малки размери от шарана, но по широка форма на тялото и от шарана се отличава с това, че липсва чифт мустачки. Може да е всеядна или вегетарианец. Широко разпространена е и обитава както паркови езерца, така и аквариуми. Достига до 40 см дължина и тежи около 1,5 кг. Съществуват известни различия между Златна каракуда и Сребърна каракуда, но в общи линии това са главните характеристики на този вид.