Архив за етикет: шаран

Видове сладководни риби – четвърта част

Сладководни риби

Шаран е типичен представител на сладководните видове риби. На големина достига 120 см и може да тежи до 35 кг. Обитава язовири и други реки и езера. Всеядна риба е и от малък се храни с планктони и бентосни организми. За едрите екземпляри са типични и храненията с по-малките риби. Размножителния му период започва през пролетта. През годините шарана така е еволюирал, че днес са разпространени много видове. Наред с това той се приспособява в различни условия, което определя и разностранните краски и форми. Шарана притежава висок гръб, дълги ъглести перки по гърба и мустачки, четири на брой, разположени около устата. С тях търси храна по дъното на водоема. Сред видовете шарани са известни: унгарски шаран, типичен с малък брой едри люспи. От това идва и другото му наречие – едро люспест шаран. Съществуват и т.нар. голи или огледални шарани. През месеците май и юни, женската намира място с камъни и много водорасли, където изхвърля около 500 000 хайверни яйца. За малките е интересен начина на отглеждане сред гъстата растителност, а при отсяване се местят да зимуват в по-дълбоката част на басейна, където се заравят в тинята за зимен сън. На килограм шаран на две години може да тежи около 3 кг.

Щука или хищна риба е още един сладководен обитател. По нашите води е много срещана риба. Наред с това обитава и водоемите на Азия, Европа и Америка. Достига големина от порядъка на 150 см дължина и тежи до 20 кг. Женските са по-едри от мъжките, а има сведения и за още по-големи екземпляри. Понякога обитава полу солени води, стоящи и сладки води. Не се среща единствено във високопланински потоци и реки. Друго типично за щуките е, че могат да населяват водоеми далече от река.

Интересно е, че хайвера на щуката е много лепкав и бива пренасян от птиците по други водоеми. Наред с това щуката сама унищожава хайвера си, ако популацията е твърде голяма или има увредени зърна на хайвера. Така допринася за регулиране на екосистемата и не разрешава да се излюпват болни индивиди от рода й.